Služby

Nově našim zákazníků nabízíme také pronájem plotových zábran a přechodových lávek

Služby nabízené naší firmou :
  • Návrhy dopravně inženýrských opatření pro stavby, sportovní a společenské akce
  • Vyřízení povolení, jednání s úřady státní a veřejné spávy projednání návrhu dopravně inženýrského opatření s Policií České republiky,
  • Půjčovna dopravního značení, dopravní značky, semafory, údržba během akce, zajištění betonových svodidel
  • Dodání, instalace a údržba svislého dopravního značení, stálé i dočasné dopravní značení a dopravní prahy
  • Realizace vodorovného dopravního značení barva, plast, strojně, ručně
  • Svodidla instalace a údržba svodidel

Naše služby se řídí normami TP, ČSN, ISO