Kompletní služby v oblasti dopravního značení

Služby nabízené naší firmou :

 • Komplexní zajištění administrativních záležitostí, jako návrhů,
  projednání, schválení a realizace DIO a stálého dopravního
  značení .
 • Pronájem a instalace provizorního dopravního značení .
 • Dopravně inženýrská opatření na pozemních komunikacích .
 • Dodávky, opravy a realizace všech typů stálého dopravního
  značení .
 • Údržba dopravního značení .
 • Instalace zpomalovacích prahů všech typů .
 • Vypracování pasportů dopravního značení .
 • Zajišťování dopravních opatření sportovních akcí .
 • Poskytování technických služeb .